The Elvis Costello Home Page

Bibliography: Articles

Elvis talks about The Delivery Man and Il Sogno
Aftonposten, 2005-01-20
Sverre Ole Drønen

"Art is not democratic..it´s more like a sneaking dictatorship", Elvis says, kicking at his critics."
Photo: Rolf Øhman

Progress and renewal is more important than success

Elvis Costello

EC: "There´s lots of dark and heavy songs on The Delivery Man. But when you perform something live, it should be with joy and surplus energy.

"Art is not democratic..it´s more like a sneaking dictatorship", Elvis says, kicking at his critics.


Elvis Costello received a lot of strange reactions when he released two albums simultaneously last fall. And on paper it might seem as if "The Delivery Man", on which Elvis revels in his continuing fascination with traditional American music, and "Il Sogno", music for a ballet based on Shakepeares´ "A midsummer night´s dream" are miles apart. Costello begs to differ, though.

"By releasing the albums on the same day, I wanted to present them as works of equal merit. When I released NORTH, which was the most honest and direct album I´d ever done, the critics told me that this wasn´t the case". Instead they told me what I SHOULD have been doing", Costello quips in his dry and witty manner.

"Everything is personal"

"Of course, it´s totally legitimate not to like an album. But many critics, especially of the male gender....and they ARE in majority, simply couldn´t accept NORTH for what it was. Just because it didn´t sound like something I did 25 years ago", Costello rolls his eyes behind his hornrims.

"So I decided to short-circuit the problem by stating that all my work is of equal important value to me. All these thing come from my head. They are all personal to me. The working-methods on TDM and Ill Sogno are obviously very different and they are unique experiences and adventures. But it´s not as if one is a highly intellectual exercise, but rather an attempt to try something I haven´t done before. The other is an attempt to do something I´ve done before, but in a new and different way. That´s why they are equally spontaneous".

His critics and his audience have given him the thumbs-up. While critics of classical music were amazed at the competence Costello showed in the arrangements on "Il Sogno", the rock critics praised TDM, because once again Costello is pushing the boundaries for what a rock album can be and sound like.

New and Old

" I do believe that we have a very strong set of songs with an open structure. It clearly invites to doing concerts, and maybe even another
album if I´m inclined."

"Last fall, when we did a concert in Memphis with the intent of making a live DVD, we put songs from TDM alongside some of my old songs, and they connected in a strange way, almost as if they were talking to each other. For example, the main character of The Delivery Man is named Abel and the fact that one of my old songs is called Blame it on Cain". I have the utmost respect for my fans and the audience, and I expect them to use their own imagination when they come to my concerts," Elvis says in his challenging way.


Viktigere med fornyelse enn suksess

- Det er mye tungt og mørkt materiale på "The Delivery Man". Men når du fremfører noe på scenen, skal det være med overskudd og glede, sier Elvis Costello.

SVERRE OLE DRØNEN
London

- Kunst er ikke demokrati. Det er mer et snikende diktatur, sier Elvis Costello og sparker mot sine kritikere.
FOTO: ROLF ØHMAN

Elvis Costello fikk mange rare reaksjoner da han i fjor høst slapp to plater i samme uke. På papiret kan det synes som om "The Delivery Man", en videreføring av Costellos fascinasjon for tradisjonell amerikansk musikk, og "Il Sogno", musikk til en ballett basert på Shakespeares "En midtsommernatts drøm", ligger milevis fra hverandre. Selv er Costello av en annen oppfatning.

- Ved å slippe platene på samme dag ville jeg presentere dem som arbeider av lik verdi. Da jeg slapp "North", som var min ærligste, mest direkte og mest gjennomførte plate noensinne, fortalte kritikerne meg at det var den slett ikke! Istedet ble jeg fortalt hva jeg burde holde på med, sier Costello på sitt tørrvittige vis, der bare en hårsbredd skiller spøk fra alvor.

"Alt er personlig."
- Det er selvsagt helt legitimt at man ikke liker en plate. Men mange - spesielt mannlige kritikere, og de er jo som kjent i flertall - klarte rett og slett ikke å akseptere "North" slik den var. Bare fordi det ikke lød som noe jeg laget for 25 år siden.

Costello ruller med øynene bak brillene.

- Så jeg bestemte meg for å kortslutte problemet ved å si at disse tingene har lik verdi for meg. Alle disse tingene kommer fra mitt hode. De er alle personlige for meg. Arbeidsmetodene bak hver plate er åpenbart svært ulike. De er veldig ulike opplevelser. Men den ene er ikke en opphøyet intellektuell øvelse, heller et forsøk på å si noe jeg aldri har sagt før. Den andre er et forsøk på å si noe jeg har sagt mange ganger før, men på en annerledes måte. Derfor er begge platene like spontane.

Kritikere - og publikum - har gitt ham tommelen opp. Mens klassiske kritikere var forbløffet over den selvfølge Costello utviste i arrangementene på "Il Sogno", ble han hyllet av rock-pressen fordi han med "The Delivery Man" igjen utfordret konvensjonene for hva en rockeplate kan være.

Nytt og gammelt.
- Jeg tror at vi denne gang har en veldig sterk samling låter med en åpen struktur. Dette innbyr til spilling på konserter, eller også en ny plate, om jeg så skulle ønske.

- Da vi i høst gjorde en konsert i Memphis med tanke på en fremtidig DVD, plasserte vi sanger fra "Delivery Man" side om side med gamle låter. Da begynte gammelt og nytt materiale å snakke sammen. Som at hovedpersonen på "Delivery Man" er funksjonshemmet og jeg har en sang som heter "Blame It On Cain" som får folk til å tenke. Jeg har respekt for publikum og forventer at de bruker egen fantasi når de kommer på mine konserter, sier Elvis Costello på uforlignelig utfordrende vis.