Belgium Standaard, July 10, 2007

From The Elvis Costello Wiki
Jump to: navigation, search
- Bibliography -
1975767778798081
8283848586878889
9091929394959697
9899000102030405
0607080910111213
1415161718 19 20 21


Belgium Standaard

Newspapers
-

Concert Elvis Costello op Blue Note niet uitverkocht


GENT - Blue Note Records festival, het jazzfestival dat momenteel loopt in Gent, is nog lang niet uitverkocht. Ook voor de slotavond met Elvis Costello en Allen Toussaint (dinsdag 17 juli) zijn er nog kaarten verkrijgbaar in voorverkoop. Het gerucht dat minstens één van de concertdagen is uitverkocht duikt elk jaar opnieuw op, maar blijkt ook deze keer niet waar.

'Reden van de onrust is ditmaal een administratieve computerfout bij FNAC', zegt festivalorganisator Bertrand Flamang. 'Daardoor zou het gerucht gaan dat de "special night" met Elvis Costello uitverkocht is.'

Dat is volgens Flamang niet het geval en ook voor alle andere concerten worden steeds enkele honderden tickets ter plaatse verkocht, zodat niemand ontgoocheld moet huiswaarts keren.

FNAC zou per ongeluk een quotum hebben ingevoerd op de Costello-tickets. 'De computer zorgde ervoor dat in geen enkel FNAC-filiaal nog kaarten voor die slotavond verkocht konden worden', aldus Flamang. 'Ik weet het pas sinds deze morgen en het probleem zou al twee dagen aan de gang zijn. Mij is beloofd dat het snel weer verholpen zal zijn.'

Het afgelopen weekend mocht het jazzfestival in de Bijloke zo’n 6.000 jazzfans ontvangen. Dat was minder dan verhoopt en daar zat het slechte weer zeker voor iets tussen.

Flamang becschikt naar eigen zeggen over zijn 'beste festivalaffiche ooit'. Dinsdag is de laatste dag van het luik traditionele jazz. Vanaf woensdag begint 'All that Jazz?' met een vraagteken: zeven concertdagen met jongere, fusion-jazz, met invloeden van ver buiten de jazzwereld.

Meer info: www.bluenoterecordsfestival.com, www.fnac.be en www.uitbureau.be. Tickets kosten 25 euro in voorverkoop en 29 euro aan de kassa.

-

De Standaard, July 10, 2007


De Standaard previews Elvis Costello & Allen Toussaint, Tuesday, July 17, 2007, Blue Note Records festival, Ghent, Belgium.Elvis Costello concert at Blue Note not sold out


English via Google Translate...

GHENT - Blue Note Records Festival, the jazz festival currently running in Ghent, is far from sold out. For the closing night with Elvis Costello and Allen Toussaint (Tuesday, July 17th), there are still tickets available in advance. The rumor that at least one of the concert was sold out days dives every year again, but also shows this time not true.

"The reason for the unrest is this time an administrative computer error at FNAC," says festival organizer Bertrand Flamang. "Therefore, the rumor would go the" special night "by Elvis Costello is sold out."

That's according to Flamang not the case and also for all other concerts are always a few hundred tickets sold locally, so no one has to go home disappointed.

FNAC was accidentally introduced a quota on the Costello tickets. "The computer ensured that could be sold in any FNAC branch still tickets for the closing night, 'says Flamang. "I'm only since this morning and the problem would be two days are underway. I have been promised that it will be resolved soon. "

Last weekend if the jazz festival in the Bijloke received some 6,000 jazz fans. That was less than expected and that the bad weather was certainly something in between.

Flamang becschikt own words about his "best ever festival poster. Tuesday is the last day of the hatch traditional jazz. From Wednesday begins "All that Jazz?" with a question mark: seven days concert with younger, fusion-jazz, with influences from far outside the jazz world.

More info: www.bluenoterecordsfestival.com, www.fnac.be and www.uitbureau.be. Tickets cost 25 euros in advance and 29 euros at the box office.

-Back to top

External links