Bergens Tidende, April 23, 2001

From The Elvis Costello Wiki
Jump to: navigation, search
- Bibliography -
7475761977787980
8182838485868788
8990919293949596
9798990001020304
0506070809101112
13141516171819 20


Bergens Tidende

Newspapers
-

Pop med operasmak

Anne Sofie von Otter meets Elvis Costello

Helga Olsen

"For the stars" Stor sanger på feil sceneMusikken som oppstår når den svenske operasangeren von Otter møter Costello er riktignok søt, men gir assosiasjoner til sjokolade for diabetikere; så godt som det kan bli når sentrale ingredienser er utelukket. All ære til Fldskkvartetten, Benny fra ABBA og Elvis Costello for å lage nydelig musikk, men dette er først og fremst von Otters popdebut.All ære til von Otter også, som tør å begi seg inn i en musikalsk nisje der hennes fremste kvalifikasjoner, vokalteknikk og stemmeprakt, aldri kan komme helt til sin rett. Costello har riktignok gjort en god jobb i å velge ut låter - egne og andres - som passer til von Otters stemme, men det trengs mer enn kunstnerisk storhet på en scene for å gjøre suksess på en annen. Mezzosopranens toneleie gjør at hun i passasjer likner veldig på Barbara Helsingius. Von Otter mangler imidlertid store pop- og soulsangeres evne til å sette sin karakter på låtene. Hun når for eksempel ikke opp mot Dionne Warwicks kjølige eleganse eller Irma Thomas" stolte følelsesytringer. Best kommer hun fra det i Kate McGarrigles "Go Leave", en enkel vise der en vakker stemme er alt som trengs for å bære frem en nydelig teks

-

Bergens Tidende, April 23, 2001


Helga Olsen reviews For The Stars.


Pop opera flavour

Anne Sofie von Otter meets Elvis Costello

English via Google Translate...

"For the stars" Great songs on the music scene error that occurs when the Swedish opera singer von Otter meets Costello is indeed sweet, but reminiscent of chocolate for diabetics; as good as it can be when key ingredients are excluded. All honour to the Flask Quartet, Benny from ABBA and Elvis Costello to make beautiful music, but this is primarily von Otter's pop debut. All honour to von Otter as well, who dare to venture into a musical niche where her primary skills, vocal technique and vocal, never to be fully into its own. Costello has certainly done a good job in selecting songs - their own and others - to suit von Otter's voice, but it takes more than artistic greatness on stage to do success differently. Mezzo soprano pitch makes her passenger very similar to Barbara Helsingius. Von Otter is missing, however, great pop and soul singers' ability to put his character in the songs. She when, for example not up against Dionne Warwick's cool elegance or Irma Thomas "proud feeling utterances. Best she comes from Kate McGarrigles" Go Leave ", a simple song where a beautiful voice is all that is needed to carry out a long text

-Back to top

External links