Bergens Tidende, February 12, 2014

From The Elvis Costello Wiki
Jump to: navigation, search
- Bibliography -
7475761977787980
8182838485868788
8990919293949596
9798990001020304
0506070809101112
13141516171819 20


Bergens Tidende

Norway publications

European publications

-

Elvis Costello til Bergen

Det kan bli rift om plassene når Elvis Costello (59) spiller på Logen Teater 1. oktober i år.

Olav Gorseth

Den ærverdige salen i Logen har 440 sitteplasser. Costellos Bergenskonsert inngår i en større turné, og Logen Teater er den desidert minste konsertarenaen han opptrer på under turnéen.

"Fyrverkeri"
Han stiller alene, og det blir heller ingen oppvarmingsartister.

- Elvis Costello spilte i Bergen i begynnelsen av august i fjor med bandet sitt, The Imposters. Da solgte vi 1000 billetter i en ellers sommerstille by. Det var i sannhet et fyrverkeri av en konsert, noe alle fremmøtte var skjønt enige om, sier Frank Nes i Bergen Lilve.

Nå er det altså plass til under halvparten, og billettene legges ut for salg 12. februar.

Fra klassisk til hiphop
Siden han platedebuterte med "My Aim Is True" i 1977 har Elvis Costello fortsatt å gi ut plater i et jevnt tempo, enten som soloartist eller med med bandet The Attractions (frem til 1996) eller med The Imposters (den siste i 2004).

Og parallellt med rocken, har han også søkt til seg til helt andre sjangre. Han stupte inn i den klassiske sfæren sammen med The Brodsky Quartet og sangsyklusen "The Juliet Letter" i 1993.

Senere kom samarbeidsprosjekter med så forskjellige artister som Anne-Sofie von Otter, Burt Bacharach, Bill Frisell, Allen Toussaint og hiphop-gruppen The Roots (i 2013).

Dessuten har han vært produsent blant annet for The Pogues, og han har skrevet sanger sammen med Paul McCartney. Han har også skrevet mye musikk for filmer og tv.

Blandet mottakelse
Som musiker ble han først hektet på punk og new wave, men han har altså gått i mange andre retninger etter hvert.

Costello trakterer både gitarer og tangentinstrumenter og synger. Dessuten har han hele tiden hatt evnen til å skrive gode tekster og fengende låter. De mange krumspringene han har gjort musikalsk har fått blandet mottakelse og han har erfart alt fra rene flopper til kjempesuksess.

I 2003 giftet han seg med den kanadiske jazzpianisten og sangeren Diana Krall, som han også har samarbeidet med musikalsk. Krall er Costellos tredje kone.

-

Bergens Tidende, February 12, 2014


Olav Gorseth previews Elvis Costello solo on Wednesday, October 1, 2014 at Logen Teater, Bergen, Norway.


Elvis Costello to Bergen

There may be competition for places when Elvis Costello (59) plays at Logen Teater on 1 October this year.

English via Google Translate...

The venerable hall of the Masonic Lodge has 440 seats. Costello's Bergen concert is part of a larger tour, and Logen Teater is by far the smallest concert venue he performs on the tour.

"Fireworks"

He stands alone and there are no support artists.

- Elvis Costello played in Bergen in early August last year with his band, The Imposters. When we sold 1,000 tickets in an otherwise quiet summer town. It was truly a fireworks of a concert, something everyone attending were in perfect agreement, says Frank Nes Bergen Lilv.

Now, it is the room for less than half, and the tickets will be offered for sale on February 12.

From classical to hiphop

Since he debuted with "My Aim Is True" in 1977, Elvis Costello still releasing albums at a steady pace, either solo or with his band The Attractions (until 1996) or The Imposters (the last in 2004).

And in parallel with rock music , he has also sought to to completely different genres. He plunged into the classical sphere with The Brodsky Quartet and the song cycle "The Juliet Letter" in 1993.

Later collaborations with such diverse artists as Anne Sofie von Otter, Burt Bacharach, Bill Frisell, Allen Toussaint and hip-hop group The Roots (2013).

He has also been producing including The Pogues, and he has written songs with Paul McCartney. He has also written a lot of music for films and television.

Mixed reception

As a musician he first became hooked on punk and new wave, but he has thus gone in many different directions over time.

Costello plays both guitars and keyboards and sings. Besides, he always had the ability to write good lyrics and catchy tunes. The many antics he has done musically has received mixed reception, and he has experienced everything from clean flops to great success.

In 2003 he married the Canadian jazz pianist and singer Diana Krall, whom he also collaborated with musically. Krall is Costello's third wife. "

-Back to top

External links