Brussels Morgen, September 26, 2013

From The Elvis Costello Wiki
Jump to: navigation, search
- Bibliography -
7475761977787980
8182838485868788
8990919293949596
9798990001020304
0506070809101112
13141516171819 20


Brussels Morgen

Newspapers
-
Review

Elvis Costello & The Roots: 'Wise Up Ghost & Other Songs' ****


Gunter Van Assche

Elvis Costello draait zijn hand niet om voor gedurfde samenwerkingen. Waarom zou hij ook? Zelfs in de hiphoppers van The Roots vond de voormalige angry young man alweer een perfecte sparring partner.

Lulu. Amper twee verschillende letters, maar ze geven muziekfans voldoende brandstof om te ontsteken in een vurige toorn. Lulu bleek niet alleen het muzikale misbaksel van Lou Reed en Metallica, maar bewees à fond dat het water tussen tegengestelde zielen soms beter te diep blijft.

Bij Elvis Costello en The Roots lijkt dat vaarwater ook nog eens hemelsbreed, tussen de kustlijn van Engeland en de East Coast van Philadelphia. Maar toch heeft Costello een streepje voor. Alleen al door zijn een-tweetjes met Allen Toussaint, Burt Bacharach, Paul McCartney of operazangeres Anne Sofie von Otter verdient deze Britse muzikant het voordeel van de twijfel. Zijn verzamelde werk slingerde bovendien tussen punk (My Aim is True), new wave (This Year's Model), bluegrass en country (Secret, Profane and Sugarcane) of New Orleans jazz (The River in Reverse). En ook The Roots durven geregeld buiten de krijtlijnen van de hiphop te tekenen. Bandlid Ahmir 'Questlove' Thompson, die mee de songs schreef op 'Wise Up Ghost', was ook al leverancier van hand- en spandiensten voor Amy Winehouse, Al Jarreau, Jay-Z en Joe Jackson.

Politiek en seksueel Wat er gebeurt als je beide artistieke duvelstoejagers tegenover mekaar zet? Eerlijk gezegd: niets opzienbarends. Door het veelvuldig genrehoppen van Costello lijkt het nooit of hij érg ver buiten zijn comfortzone moet stappen. Zeker niet wanneer hij knipoogt naar zijn eigen back catalogue: 'Pills and Soap' (1983) wordt verwerkt in 'Stick out Your Tongue', en 'Satellite' (1989) draait een rondje in 'Tripwire'.

Op hun beurt lijken The Roots zich op 'Wise Up Ghost' vooral te bekommeren om de muziekgeschiedenis die voorafging aan hiphop. Jazzfusion en seventies funk vormen het voornaamste klankpalet op deze plaat. Zo fleemt een funky 'Refuse to Be Saved' met 'Innervisions' van Stevie Wonder, en draagt 'Stick Out Your Tongue' de broeierige esprit van Dr. John in zich. Dichtst van al komen The Roots bij hun typische Phillygrooves in de ouverture 'Walk Us Uptown'.

Opmerkelijk is de politieke én seksuele ondertoon op 'Wise Up Ghost'. In 'She Might Be a (Grenade)' wordt een zinnelijk portret geschetst van een vrouw die langzaam jaar jurk openknoopt, haar haren losschudt en dan een pin uittrekt. Een femme fatale in elke mogelijke betekenis van het woord.

Terroristische dreiging, maar ook godsdienstwaanzin sluipt behoedzaam binnen in het doo-wopslaapliedje 'Tripwire'."Just because you don't speak the language, doesn't mean that you can't understand", sust de crooner in Costello teder.

Hij zou het over zijn eigen huwelijk met The Roots kunnen hebben: een wereld van verschil ligt tussen hun muzikale taal, maar toch smelten beide grandioos samen. Eigenlijk valt alleen de afsluitende ballade 'If I Could Believe' wat tegen, wanneer Costello een gulden middenweg zoekt tussen schmalz en rasp.

Op die ene aangeschoten nonkel na klinkt het huwelijk tussen The Roots en Elvis Costello echter geen moment gedwongen. Dwingend eens te meer.

'Wise Up Ghost & Other Songs' van Elvis Costello & The Roots is uit bij Blue Note.

-

De Morgen, September 26, 2013


Gunter Van Assche reviews Wise Up Ghost

Images

2013-09-26 De Morgen photo 01.jpg
Elvis Costello en ?uestlove van The Roots. ©REUTERS

Review

Elvis Costello & The Roots: 'Wise Up Ghost & Other Songs' ****


English via Google Translate...

Elvis Costello turns his hand for daring collaborations. Why should he? Even in the hip-hoppers The Roots took the former angry young man again a perfect sparring partner.

Lulu. Barely two different letters, but they give music fans enough fuel to ignite in a fiery wrath. Lulu not only turned the musical monstrosity of Lou Reed and Metallica, but proved à fond that the water between opposing souls sometimes stays better too deep.

When Elvis Costello and The Roots fairway that seems again the crow flies, between the coast of England and the East Coast of Philadelphia. But Costello has an edge. Just by his one-twos with Allen Toussaint, Burt Bacharach, Paul McCartney or opera singer Anne Sofie von Otter deserves this British musician the benefit of the doubt. His collected works additionally swung between punk (My Aim is True), new wave (This Year's Model), bluegrass and country (Secret, Profane and Sugarcane) of New Orleans jazz (The River in Reverse). And to sign The Roots dare arranged outside the confines of hip hop. Band member Ahmir 'Questlove' Thompson, who along songs wrote on 'Wise Up Ghost', was also a supplier of hand for Amy Winehouse, Al Jarreau, Jay-Z and Joe Jackson. Span and services

Political and sexual
What happens when you put both artistic duvelstoejagers opposite each other? Frankly, nothing startling. By frequent genre hopping Costello never seems he is very far outside his comfort zone must step. Certainly not when he winks at his own back catalog: "Pills and Soap" (1983) processed in "Stick Out Your Tongue" and "Satellite" (1989) turns in a circle 'Tripwire'.

In turn, The Roots appear on 'Wise Up Ghost' especially care for the music that preceded hiphop. Jazz Fusion and seventies funk constitute the main sound palette on this record. So fleemt a funky 'Refuse to Be Saved "with" Inner Visions "by Stevie Wonder, and wears" Stick Out Your Tongue "the brooding esprit Dr. John in it. Closest of all to come The Roots at their typical Philly Grooves in the overture 'Walk Us Uptown.

Remarkably, political and sexual overtones to "Wise Up Ghost". In 'She Might Be a (Grenade)' a sensual portrait painted of a woman who slowly year dress hangs open, her hair loose as and then pull out a pin. A femme fatale in every possible sense of the word.

Terrorist threat, but also religious mania creeps cautiously inside the doo-wop tinged 'Tripwire'. "Just because you don't speak the language, doesn't mean that you can't understand", lulls the crooner in Costello tenderness.

He could talk about his own marriage with The Roots: a world of difference between their musical language, yet both grandiose melt together. Really only is the closing ballad "If I Could Believe' disappointing, when Costello a happy medium between schmalz and grate looking for.

On the one tipsy uncle after the marriage between The Roots and Elvis Costello, however, a moment sounds forced. Imperative once more.

"Wise Up Ghost & Other Songs' by Elvis Costello & The Roots is out on Blue Note.

-Back to top

External links