Café Momus, November 25, 2004

From The Elvis Costello Wiki
Jump to: navigation, search
- Bibliography -
1975767778798081
8283848586878889
9091929394959697
9899000102030405
0607080910111213
1415161718 19 20 21


Café Momus

2004 November 25


Newspapers
-

Álom, álom, édes álom - Elvis Costello: Il sogno

Elvis Costello: Il sogno
London Symphony Orchestra
Michael Tilson Thomas
Universal / Deutsche Grammophon
00289 471 5772

Apróhirdetés Feladása

E.T., Party, party, Keresztapa III., A nagy Lebowski és még vagy tucatnyi - itthon méltán, vagy méltánytalanul az ismeretlenség homályába vesző - angol/amerikai film. Mi bennük a közös? A helyes válasz: Declan Patrick MacManus. Az meg ki? Egy londoni klubzenész, aki nevét - példaképéről - először Elvis-re "magyarosította", majd kiegészítve anyja családnevével, végkép lemondott a skót hangzású családi örökségről. Aztán - kinőve London környéki kocsmazenekarát - komolyan nekidurálta magát a zeneszerzésnek, s mire észbekapott, már egyik megrendelés követte a másikat. Filmzenék, betétdalok, egészen a világhírig.

Világpremier felvétel! Hirdeti büszkén az antipopsztár fotójával ellátott lemezborító. Én meg - kissé talán cinikusan - arra gondolok, hogy szinte bizonyosan kibírt volna még az emberiség néhány évet anélkül, hogy Elvis Costello balettzene-CD-je pörögne a házi-hifiben.

Mert miről is van szó? Adott egy szimpatikus, ráadásul tehetséges (idén ötven éves) zeneszerző, aki a maga műfajában (popzene?, rock and roll?, slágergyár?) sokszor - na jó, legfeljebb, ha kétszázszor - már bizonyított. (Film)slágerek tömkelegével, turnék tucatjaival adva hírt magáról, talentumáról. Sokszoros díjesők, s végül(?) a hírességek csarnoka. Mi jöhet még...?

Aztán egy szép napon megkeresik a mestert, hozna már össze valami balettzenefélét a Reggio Emilia tartományban székelő Aterballetto Szentivánéji-adaptációjához. A shakespeare-i alapanyag remek - álom, tündérek, koboldok, bumburnyákok és uralkodók -, s Costello nem is hagyja ki a stiláris játék lehetőségét. Elméletileg. Szándékai szerint. Különbséget tesz az egyes szereplőcsoportok megjelenítésében is. Elméletileg. A műsorfüzet leírása szerint. Mert a hallható végeredmény egészen más.

Alig másfél perces szösszenetek váltakoznak weberni mértékkel nézve örökkévalóságig tartó hárompercesekkel. Ennyi idő akár elég is lehet egy kiadós slágerhez (a Beatles nótái közt alig-alig találni lágytojás-főzésnél hosszabb ideig tartó műremeket), de aligha elegendő egy szimfonikusnak kikiáltott műfajban. Ráadásul a fragmentumok is tovább tördelődnek, nyilván az adott színpadi jelenetnek megfelelően. Akár egy jó rajzfilmben.

Régi alapigazság, hogy slágerek egymásutánja még nem válik musicallé, zenei apróötletek jegyzékéből sem lesz klasszikus műalkotás. Ez utóbbinak ugyanis időre van szüksége. Hogy a hangok megéljenek. Egy dallam megszülessen, kibontakozzon, és elérje a tetőpontját. A vállalás tehát szép (időről időre meg is próbálja valaki, Szörényitől Paul McCartney-ig), de az eredmény szinte borítékolhatóan siralmas.

Persze az is igaz, hogy fele ennyire sem zavarna a nagyforma hiánya, ha a zenei anyag vizuális élménnyel párosulna. Hisz ezért találták ki. El tudom képzelni, hogy egészen más hatást tesznek a rövid kis tételek egy látványos balett "kísérőjeként". Ismervén a showbiznisz törvényeit, biztos vagyok benne, hogy a DVD-re sem kell sokat várnunk. Mint ahogy az is világos, hogy egy jó húzónévvel szinte minden eladható. Elvis Costello - már eddig is földig érő - diszkográfiája pedig újabb címmel bővült.


-

Café Momus, November 25, 2004


Apróhirdetés Feladása reviews Il Sogno.

Images

Il Sogno album cover.jpgDream, dream, sweet dream - Elvis Costello: Il sogno

Elvis Costello: Il sogno
London Symphony Orchestra
Michael Tilson Thomas
Universal / Deutsche Grammophon
00289 471 5772

English via Google Translate...

ET, Party, party, Godfather III, The Big Lebowski and a dozen or more -. Home rightly or unfairly shrouded in obscurity - British / American film. What they have in common? The correct answer is: Declan Patrick MacManus. Who's that? A London club musician, who's name - example's image - from the first Elvis "Magyarized" and adding the name of his mother's family, the Scottish-sounding resigned végkép family heritage. Then - grow out of pub bands around London - seriously nekidurálta himself to composition, and when he knew it was already one order after another. Soundtracks, insert songs, all the way to became world famous.

World Premiere Recording! Proudly announces album cover with a photo of the antipopsztár. I - perhaps somewhat cynically - I think that would almost certainly have survived even a few years humanity without Elvis Costello's ballet music CD to spin your home stereo.

Because what is it about? He gave me a sympathetic addition of talented (fifty years old this year), composer, who in his own genre (pop ?, rock and roll hit factory ?,?) Many times - well, at most, two hundred times - has been established. (Movie) hits a full complement of touring dozens of giving news about himself on talent. Multiple award rain, and finally (?) In the Hall of Fame. What's next ...?

Then one day discovers the master would have put together some ballet music of the party headquarters in Reggio Emilia-adaptation of A Midsummer Night's Aterballetto. The great Shakespearean material - dream, fairies, goblins, and bumburnyákok rulers - and Costello did not miss the opportunity stylistic game. In theory. Intended. Distinguishes between the various groups in the display as well. In theory. The show is described as a booklet. Because the audible result is quite different.

Less than a minute the performers alternate measure for eternity Weber three-minute discs. That time can be even enough for a hearty hit single (between the Beatles songs hardly find a soft egg-cooking prolonged masterpiece), but hardly enough for a symphony-proclaimed genre. In addition, further fragments are wrapped, so obviously appropriate to the theatrical scene. Whether it's a good cartoon.

Old truism that a succession of hits does not make musical juice, small musical ideas from the list will not be a classic work of art. The latter because it needs time. That sounds live. A melody is taken, unfold, and hit the zenith. The assumption so beautiful (from time to time as well try someone Szörényitől Paul McCartney - to), but the result is almost borítékolhatóan deplorable.

Of course it is also true that not half so disturbing is the lack of the same, if the soundtrack coupled with a visual experience. Why, therefore, was invented. I can imagine that a very different effect on the short take small items in a spectacular ballet "accompany". Knowing the laws of showbiz, I'm sure that the DVD does not have to wait long. As it is clear that a good name pulling almost all sold. Elvis Costello - already down to the floor - discography is further expanded.

-Back to top

External links