Dagens Nyheter, October 27, 2010

From The Elvis Costello Wiki
Jump to: navigation, search
... Bibliography ...
7475761977787980
8182838485868788
8990919293949596
9798990001020304
0506070809101112
1314151617181920


Dagens Nyheter

Newspapers
-

Elvis Costello: ”National ransom”


Niklas Wahllöf

2.


Jag vet att Elvis Costello blir alldeles rödflammig av ilska var gång han avkrävs det uttryck som präglade hans första tio femton år. Men just Costello får nog lära sig leva med att jämföras med sin tidiga historia – när han var popens mest briljanta sångare, textförfattare, kompositör. När han var pop.

Sedan talangen fört honom ljusår bort i musikland har han nog försökt gå tillbaka mer än en gång. Men han har alltid fastnat halvvägs, ofta i den amerikanska mellanvästern.

Nu följer han upp en americanafärgad skiva med ny americanafärgad skiva. På ”National ransom” hörs hela surven; från tradcountry, folk, bluegrass och evergreens, till stabbig rock och countryrock. Allt är bra och stadigt gjort, förstås, Elvis sjunger bra, förstås, men allt saknar också det som en gång gjorde hans popgeni. Nästan allt, vill säga, och det är det som gör det så smärtsamt – på ett par låtar vill man öppna fönstret och vråla ”Elvis är tillbaka!”. Men nej, han tittade in en kort stund bara, med en vers här, en refräng där.

Bästa spår: ”Church underground

-

Dagens Nyheter, October 27, 2010


Niklas Wahllöf reviews National Ransom

Translation from Swedish via Google Translate:

Elvis Costello: ”National ransom”

2.


I know that Elvis Costello gets all flushed with anger every time he required from the expression that characterized his first ten fifteen years. But right Costello'll probably learn to live with compared to its early history - when he was pop music's most brilliant singer, lyricist, composer. When he was a pop artist.

Since the talent brought him light-years away in music land, he probably tried to go back more than once. But he has always stuck halfway, often in the U.S. Midwest.

' Now he follows up ' an americana coloured disc with a new americana coloured disc. On " National ransom " is heard throughout surven ; from trad country, folk, bluegrass and evergreens, to stabbig rock and country rock. Everything is good and steadily made, of course, Elvis sings well, of course, but increasingly also lacks what once made ​​his pop genius. Almost everything, that is, and that's what makes it so painful - on a couple of songs you want to open the window and yell "Elvis is Back ". But no, he looked in a short time only, with a verse here, a chorus there.

Best tracks: Church Underground


-



Back to top

External links