Limburgs Dagblad, August 21, 1984

From The Elvis Costello Wiki
Jump to: navigation, search
... Bibliography ...
7475767778798081
8283848586878889
9091929394959697
9899000102030405
0607080910111213
1415161718192021


Limburgs Dagblad

Netherlands publications

Newspapers

Magazines

Online publications


European publications

-

Elvis Costello

Engelands beste songschrijver gaat er een tijdje tussenuit

translate
   Limburgs Dagblad

„Ik schrijf omdat ik graag verander"

(Van onze showpagina redactie)
PARIJS — „Het is het enige dat ik doe. Ik zie niet in dat het zo verrassend is dat ik elk jaar, of misschien zelfs vaker, een serie songs schrijf. Er zijn zat mensen die er in slagen om elke dag hun werk te doen, elke morgen op te staan en naar hun fabriek of kantoor te gaan. 's Avonds gaan ze weer naar huis en de volgende morgen keren ze weer terug, en dat presteren ze het hele jaar door. Alles wat van mij verwacht wordt os elke paar maanden of zo een selectie songs te schrijven. Theoretisch is er een contractuele deadline ik heb zoveel tijd om mijn job te doen, zou je kunnen zeggen. Ik ben bevoorrecht".

Elvis Costello is vermoedelijk de beste songschrijver die sinds 1977 is komen bovendrijven. In amper zeven jaar tijd heeft hij zeven albums gepubliceerd en meer dan 200 songs geschreven. Hem wordt voortdurend lot toegezwaaid, en dan is zo'n uitspraak net een frisse douche. Costello's produktie is overigens niet alleen in kwantitatief opzicht groot, maar de kwaliteit van en de variate in zijn schrijven leveren voortdurend tal van voorbeelden op hoe het mogelijk is om binnen een tijdsbestak van drie of vier minuten een juweel van een liedje te schrijven.

Op Goodbye Cruel World zin laatste album, laat de Londense zanger zich bovendien van een ongekend persoonlijke kant horen. Emotioneler dan waartoe je Costello als flegmatieke Brit in staat had geacht. Hoe gaat dat schrijven in zijn werk? En aan welke beperkingen is Costello daarbij gebonden?

Op Goodbye Cruel World 'komt zelfs een handenwringende smartlap voor, het in soulidioom gevatte I wanna be loved, maar dat es nu juist geen song van eigen hand. Costello lacht hartelijk om de constatering dat zo'n ontboezeming nu juist met uit zijn pen kan vloeien. Hij zit er ongedwongen bij, vriendelijker en toegankelijker dan ooit tevoren. „Nee, zulke cliché's zou ik niet op papier kunnen krijgen. Zo triviaal kunnen alleen teksten in klassieke soulnummers zijn. Maar een smartlap ontleent zijn kracht juist aan cliché's. Deze song heb ik gevonden in een cassette met albums op het kleine Amerikaanse label Hi Records, dat wel aktief was tijdens de jaren zestig, maar zich nauwelijks enige bekendheid heeft verworven“.

„Het is een song van een onbekend bandje dat de Teachers Edition heet en de tekst geeft je het gevoel alsof zo het hart op de tong droegen. Ga maar na; I guess I'm a victim of loneliness. but why should this be my destiny (Ik denk dat ik een slachtoffer van de eenzaamheid ben, maar waarom zou dit mijn lot moeten zijn?). Hoe krijg je het bij elkaar! Ik zou dat in geen miljoen jaar op papier krijgen en toch drukt het door de manier waarop het wordt gezongen heel effectief uit wat er wordt bedoeld. Je moet het lied zo zingen dat er niet mee bedoeld wordt: Ik wil bemind worden, alsjeblieft, hou een beetje van me. Het is een song over de eenzaamheid".

„De enige reden waarom ik het lied cover is omdat er de regel I can't be made to give up now (ik kan niet gedwongen worden om nu op te geven) in voorkomt. Zoiets ademt het juiste sentiment uit, zoiets voel ik nu. Deze ballad wordt in origenele vorm nog langzamer gedaan dan in de versie van mij en The Attractions. Het krijgt dan helemaal een tragiek die niet van deze wereld is. Deze stijl van musiceren wordt bij ons nog altijd onderschat, vooral omdat we er niet dezelfde smartlelijkheid in kunnen leggen als een goede soulzanger als wijlen Marvin Gaye kon. Ik vind dat je verplicht bent de song van iemand anders zo goed mogelijk uit te voeren.

Je moet dan meer dan normaal letten op melodie en toonhoogte. Als ik mijn eigen songs zing dan let ik niet zo op details als de frasering in de zang".

Als songschrijver kom je niet om het probleem van de autobiografische elementen heen. Net als de gemiddelde romenschrijver is zelfreflektie vaak de voornaamste dritt om te gaan schrijven, maar Costello is de eerste om toe te geven dat hij wat te afstandelijk is om alles maar bloot op tafel te leggen. "Alles wat je maakt is autobiografisch, er zit tenminste altijd een element van jezelf in. Je observeert jezelf voortdurend. Ik moet vaak een scenario bedenken om een gevoel te kunnen omschrijven, omdat het in de meeste gevallen beter is om directe ervaringen niet weer te geven vaak i het saai om precies te melden wat je hebt doorgemaakt. Bij alles wat ik maak laat ik me leiden door mijn emoties. Het komt vaak anders over, intellectueler, dat weet ik wel, maar je gebruikt je verstand alleen om de vorm te vinden waarin je je gevoelens het beste kunt uitdrukken. De gebeurtenissen die de grootste indruk op je hebben gemaakt, zijn vaak heel alledaags voor een ander, dus als je een goede song wilt schrijven dan moet je ervoor zorgen die ervaringen te dramatiseren. Je moet de luisteraar zover krijgen dat hij zich gaat interesseren voor het gegeven, zich erin kan verplaatsen".

Clive Langer, Costello's naaste vriend en producer, weigerde aanvankelijk om Home Truth op le nemen, een bitter lied over een langlopende relatie, waarbij man en vrouw liefde voorwenden, maar de ogen sluiten tijdens elke plichtmatige kus. Elvis: "Ik denk dat het het meest transparante lied is dat ik geschreven heb over een relatie, maar ik weet niet zeker ot het anderen aanspreekt. Als je schrijft dan moet je leren accepteren dat je diepste gevoelens zich niet laten uitdrukken op een universeel niveau. Misschien kan een ander er wel niet bij. Het probleem is dat het simpele feit dat emoties voor jou belangrijk zijn het nog niet wil zeggen dat dat voor iedereen zo is. Maar Clive herkende de situatie onmiddellijk. Hij zei: dit is te persoonlijk. Ik voel me net een voyeur".

Er zijn nogal wat songschrijvers en tekstdichters die een heel album wijden aan hun persoonlijke ellende. Zo heeft Phil Collins een elpee gewijd aan de problemen rond zijn echt-scheiding. Costello: "Dat zou ik nooit doen. Een song es voldoende. Het zou anders.. het wordt snel zo masochistisch. Het is alsof je dan zegt, kijk eens naar mij, ik lijd pijn. Ik hou daar niet van. Ik uit datgene wat ik voel, want als je een song schrijft dan komt dat doordat je je ertoe gedreven voelt om een lied of tekst te schrijven. Ik hang niet zomaar wat rond en denk dat ik weer eens wat moet doen. Ik schrijf omdat ik verander, omdat ik dingen om me heen zie gebeuren en daar een bepaald commentaar op heb. Dat is het eigenlijk, in een notedop. Een heel album vol persoonlijke ellende zou aanmatigend zijn voor de luisteraar. Dan is je enige mededeling: wel is er met allemaal fout? Kijk eens hoe ongelukkig ik ben, enzovoort. En det is niet zo. In heel veel opzichten ben ik helemaal niet ongelukkig".

Elvis vertelt dat hij onlangs een lang gesprek met de Amerikaanse song-schrijver T-Bone Burnett over deze problematiek heeft gehad. De centrale vraag daarbij was: hoever kun je gaan in het open en bloot opdiepen van je emoties binnen het kader van een rocksong? Costello: Ik weet niet of het wel zo dapper is om het er allemaal maar uit te gooien. T-Bone vertelde me over zijn ervaringen met The Rolling Thunder Revue, een fantastisch trede reizend circus dat door Bob Dylan was opgezet. Die hele interaktie tussen al die mensen die op elkaars lip zaten en problemen met hun ego hadden! Ze schreven voortdurend liedjes over elkaar. Uiteindelijk werd het behoorlijk genant, want ze gebruiukten het medium song om dat te kunnen uitdrukken wat ze elkaar nief recht in het gezicht durfden te vertellen. Affaires kunnen zo persoonlijk zijn, dat ze niet in teksten thuishoren. Maar ik denk dat ik die lijn nog niet heb overschreden".

„Dat maakte Clive Langer ook zo huiverig. Als ik de hele situatie zoals die in Home Truth voorkomt, bedacht had, dan had het hem niets uitgemaakt. Dan had hij zo'n lied al of niet een voorbeeld van goed vakmanschap gevonden. Maar dit gaat order leugens en bedrog zoals iedereen het elke dag weer meemaakt. Hij wist voldoende van me om te beseffen wat er van waar is. En dat maakte hem ongemakkeljk. Het was net niet zo erg dat hij ach oprecht opgelaten voelde, maar het scheelde bitter weinig."


Tags: Goodbye Cruel WorldThe AttractionsMarvin GayeTeacher's EditionClive LangerT Bone BurnettBob DylanHome Truth

-

Limburgs Dagblad, August 21, 1984


Limburgs Dagblad profiles Elvis Costello.

Images

clipping
Clippings.

clipping


Page scans.
page 2

-Back to top

External links