Nöjesguiden, May 2002

From The Elvis Costello Wiki
Jump to: navigation, search
... Bibliography ...
7475767778798081
8283848586878889
9091929394959697
9899000102030405
0607080910111213
1415161718192021


Nöjesguiden

Magazines
-

MUSIKRECENSIONER

ELVIS COSTELLO

Patrik Forshage

SKIVBOLAG: ISLAND/UNIVERSAL
ARTIST: ELVIS COSTELLO


Efter ett antal ambitiösa och mer eller mindre lyckade samarbetsprojekt är det dags för Elvis Costello att återvända till rötterna igen. Han har gjort det förr, och han har använt samma strategier tidigare, trots att resultaten inte varit helt tillfredsställande någon gång de senaste tio åren. Han samlar ihop några gamla Attractionsmusiker, den här gången Steve Nieve och Pete Thomas, och så bläddrar de lite i Elvis toktjocka pärmar med hel- eller halvfärdiga låtar innan de rockar loss i studion. Några detaljer i form av distorsion och tremelo borde väl vara tillräckligt för att sno ihop en hyfsad rockplatta? Visst räcker det långt. Här finns tillräckligt med geniala popslingor och krokar för att få varje låtskrivare med akademiska ambitioner att lägga notbladen på hyllan för evigt. Men som vanligt vill Elvis Costello, som skriver fyra briljanta poplåtar medan han väntar på bussen, göra det lite för svårt för sig, och lägger in ett par komplexa ackord och ett smart break för mycket i snart sagt varje låt. Det är kul att snubbla över ett Björn och Benny-sanktionerat Dancing Queen-citat, men annars krävs oftast 60 högskolepoäng på av Elvis utvald institution för att till fullo uppskatta de "autobiografiskt aritmetiska" dimensionerna i låtar som 45.
GILLA: 0 röster

-

Nöjesguiden, May 2002


Patrik Forshage reviews When I Was Cruel.


English via Google Translate...

After a number of ambitious and more or less successful collaborative projects , it is time for Elvis Costello to return to the roots again . He has done it before , and he has used the same strategies in the past, although the results have not been entirely satisfactory sometime in the past ten years. He gathers some old Attraction Musicians, this time Steve Nieve and Pete Thomas, and so browsing the little Elvis strong thick binders with full-or half-finished songs before they rock out in the studio. Some details in the form of distortion and Tremelo ought to be enough to intertwine a decent rock album? Sure enough it far. It is enough ingenious pop hooks and hooks for every songwriter with academic ambitions to add read the music on the shelf forever. But as usual, Elvis Costello, who writes four brilliant pop songs while waiting for the bus, make it a little too difficult for themselves, and put a pair of complex chords and a smart break too much in almost every song . It's fun to stumble across the Björn and Benny - sanctioned Dancing Queen quotes, but otherwise normally requires 60 credits of Elvis selected institution in order to fully appreciate the "autobiographical arithmetic" dimensions in songs like 45


LIKE : 0 Votes

-Back to top

External links