Nu, December 12, 2012

From The Elvis Costello Wiki
Jump to: navigation, search
... Bibliography ...
7475767778798081
8283848586878889
9091929394959697
9899000102030405
0607080910111213
1415161718192021


Nu

Netherlands publications

Newspapers

Magazines

Online publications


-
4-stars (out of 5) reviews4-stars (out of 5) reviews4-stars (out of 5) reviews4-stars (out of 5) reviews4-stars (out of 5) reviews

Elvis Costello - In Motion Pictures


Pierre Oitmann

Er zijn van die artiesten die je vaker terughoort in de bioscoop dan in de hitlijsten. Neem Randy Newman, Bryan Adams of Sting. Maar ook Elvis Costello leent geregeld zijn stem aan bekende speelfilms.

De lijst met films waarin liedjes van Elvis Costello zijn gebruikt, is langer dan je misschien zou denken, met beroemde rolprenten als E.T., The Godfather III, The Big Lebowski, Austin Powers: The Spy Who Shagged Me, Nothing Hill en High Fidelity. Verzamelalbum In Motion Pictures bevat vijftien liedjes uit vermaarde speelfilms.

Daar moet onmiddellijk bij aangemerkt worden dat de selectie die hier gemaakt wordt hevig incompleet is, maar daardoor wel ruimte openlaat voor een mogelijk tweede deel. En dat zou geenszins vervelend zijn, getuige de uitstekende verzameling liedjes die In Motion Pictures oplevert en daardoor een fraaie dwarsdoorsnede van Costello’s werk vormt.

Op In Motion Pictures staan slechts twee hitjes van Costello, namelijk het beknellende I Want You en de Charles Aznavour-cover She, maar het overige materiaal is van vergelijkbare pracht. Op een dergelijk carrièreoverzicht wordt het vooral evident dat de muziek en zang van Costello door de jaren heen telkens iets beschaafder wordt.

Onbeholpen

Zo klinkt de brildragende zanger nog wat onbeholpen op vroege Joe Jackson-achtige nummers als Crawling To The U.S.A., Miracle Man en Accidents Will Happen, terwijl hij op recenter materiaal als Sparkling Day en You Stole My Bell het scherpe randje verloren heeft. Maar vooral zijn werk uit de tussenliggende periode mag er zijn.

Zo is zijn uitvoering van Days van The Kinks zeer geraffineerd, het nummer Oh Well heeft een kalmerende werking en het samen met Burt Bacharach geschreven lied God Give Me Strength is van een tijdloze schoonheid, met Costello op de top van zijn vocale kunnen. Ook zonder films, met de ogen dicht, vormen deze liedjes een intrigerend verhaal.

-

Nu, December 12, 2012


Pierre Oitmann reviews In Motion Pictures

Images

In Motion Pictures album cover.jpg

Elvis Costello - In Motion Pictures


English via Google Translate...

There are some artists that you hear more often in the cinema than in the charts. Take Randy Newman, Bryan Adams and Sting. But Elvis Costello regularly lends his voice to known films.

The list of films using songs of Elvis Costello is longer than you might think, with famous appearances in ET, The Godfather III, The Big Lebowski, Austin Powers: The Spy Who Shagged Me, Nothing Hill and High Fidelity. In Motion Pictures Collection includes fifteen songs from famous films.

There must immediately be considered that the selection made here is fierce incomplete, but because it leaves room for a possible second part. And that would in no way be annoying, witness the excellent collection of songs which yields In Motion Pictures and thereby forms a nice cross- section of Costello's work.

On In Motion Pictures there are only two little Costello hits , namely the oppressive I Want You and Charles Aznavour She-cover, but other material is comparable in splendour. From such a career overview it is especially evident that Costello's music and singing over the years is always something more civilized.

Shiftless

The bespectacled singer sounds a bit awkward on early Joe Jackson-like songs like Crawling To The USA, Miracle Man and Accidents Will Happen, while on recent material as Sparkling Day and You Stole My Bell has lost the sharp edge. But especially his work from the period are impressive.

So is his execution of Days by The Kinks very refined, the song Oh Well has a calming effect and the song written with Burt Bacharach, God Give Me Strength, is a timeless beauty, with Costello on top of his vocal. Even without movies, with eyes closed, these songs are an intriguing story.

-Back to top

External links