Radikal, November 4, 2011

From The Elvis Costello Wiki
Jump to: navigation, search
- Bibliography -
1975767778798081
8283848586878889
9091929394959697
9899000102030405
0607080910111213
1415161718 19 20 21


Radikal

Newspapers
-

50'li yaşların en yakıştığı adamlardan

Elvis Costello, önceki gün bir kez daha İstanbul'daydı. Zamanımızın en iyi şarkı yazarlarından Costello, asi ve asil ruhuyla konserin üstesinden tek tabanca geldi

Eray Aytimur

“Bu akşam TİM’de Elvis Costello, Babylon’da Plaid, İş Sanat’ta Sonny Rollins, Salon İKSV’de Fourplay, Aya İrini’de Zakir Hussain, JC’s’ de Jeremy Pelt, JC Allen, Danny Grissett, Darrell Green var… Delikanlıysanız teker teker gelin…” 2 Kasım 2011 itibariyle altına imza atmak istediğim bu cümleleri sevgili dostum ve ağabeyim Murat Beşer’den ödünç aldım. Zira müzik namına uzun zamandır bu kadar bereketli bir akşam vaat etmemiş kentimizde durumu daha iyi özetleyen bir ifade gelmedi aklıma. Neyse, içinde memnuniyet de barındıran sitemimizi kendimize saklayıp bizler Elvis Costello yolunun yolcularından olduk. Karanlık, ıslak ve puslu hava Costello’nun 2005’te bol yıldızlı bir göğün altında verdiği Açıkhava konserini aratacak gibiydi. Buna karşın Elvis Costello sahnedeki biri ‘Gibson Century Of Progress’ olmak üzere üç gitarını, klavyesini ve biz çok kalabalık olmayan izleyicilerini fazla bekletmeyerek fişek gibi ‘Red Shoes’ girişiyle şahane konserinin ilk işaretini verdi. Siyah-füme takımı, desenli, taba gömleği, aynı tonlardaki şapkası, rugana çalan pabuçları ve alameti- farikası olan gözlüğüyle 50’li yaşların yakıştığı adamlardan biriydi o, Diana Krall yengemizin muhtemelen hemfikir olacağı gibi. Nitekim civarında yoğun bir hayran kabilesi turneden turneye göç ediyor.

Elvis’ten çok Elvis’çiler ‘Either Side Of The Same Town’ın ardından bizimle olmaktan mutlu olduğunu söyleyip içli içli ‘Veronica’ya koyuldu. Kalender bir adam olmasa dördüncü parça ‘Good Year For The Roses’ başladığında salona henüz giriş yapmış olanların uğultusuna aldırış ederdi herhalde. Etmedi ve tempoyu arttırdığı ‘You’ve Got To Hide Tour Love Away’ yorumu ile Lennon ve McCartney abilerinin yüzünü kara çıkartmadı. “Şimdi gerçekten nefret ettiğim bir parça” anonsuyla ‘Everyday I Write The Book’a geldiğinde ise ilk yarım saat bitmişti...

Elvis Costello ikinci yarım saatte seyirciyle olan iletişimini yine oldukça tasarruflu kurdu fakat “Size bu geceki özel konuğumu takdim edeyim: Ben” gibi nüktelerden de geri durmadı. Asi ve asil ruhu ile pedallarının tek tabanca üstesinden geldiği konser, tahmin edersiniz ki, ‘She’ ile pik yaptı. ‘ A Slow Drag With Josephine’e başlarken “Rock’n’Roll 1924’te nasıldı” minvalinde kendisiyle dalga geçmeyi ihmal etmeyen Costello kovboy imgelemli, country makamlı ‘Jimmie Standing in the Rain’ ile eğlence dozunu arttırıp merdivenleri kat etmeye başladı.

O noktada seyirci ile arasındaki mesafeyi asgariye indirdi. Yetmişinci dakikada gözden kaybolunca ‘Elvis’ten çok Elvis’çi’ izleyicinin ‘konser bitti mi, ara mı, ne çabuk’ iç seslerini duyduğundan olmalı, ‘I Want You’ ile soluk soluğa sahneye döndü. Esasında tepeden tırnağa yalnız kotardığı bir konserde birkaç dakikalık molayı çok görmemeliydik ya, o da zaten hiç naz yapmadı.

‘Orijinali George Harrison tarafından çalındı’ ibaresiyle satılan gitar anekdotunun ardından 21 yaşında çaldığı kulübe gelen gitar üstadı Bert Jansch’i anmayı ihmal etmeksizin iki parça daha seslendirdikten sonra beyaz megafonuyla sahneye döndü ve klavyesinin başına geçerek müthiş distorşınlı bir kapanış yaptı. Zamanımızın en iyi şarkı yazarlarından birinin dört dörtlük performansından çıkarken “Ne de olsa Liverpool taraftarı” yaftalamasından ve “Sonny Rollins nasıldı acaba” sorusundan kendimi yine de alıkoymadım.

-

Radikal, November 4, 2011


Radikal reviews Elvis Costello solo in Istanbul.Translation from Turkish via Google Translate:

The Man Most Worthy of '50s

Elvis Costello once again was in Istanbul the previous day. Costello of the best songwriters of our time, rebellious and noble spirit to overcome the concert came one gun


"This TIM evening Elvis Costello, Babylon Plaid, Business Art Sonny Rollins, Fourplay at Salon İKSV, St. Irene Zakir Hussain, JC's' Jeremy Pelt, JC Allen, Danny Grissett, Darrell Green have ... If you point one by one lad ... "

As of 2 November 2011 under the signature of this sentence I want to throw my dear friend and I borrowed it from my brother Murat Beser. Because music is a long time the name was not so abundant in our city promises an evening that summarises the situation better phrase came to my mind. Anyway, we hid ourselves in the satisfaction of our system, you also hosts the way of the passengers were Elvis Costello. Dark, wet and misty weather Costello in 2005, which gave plenty of open-air concerts under the stars in a sky seemed to be called. However, one of Elvis Costello on stage 'Gibson Century Of Progress' three guitars, a keyboard and not so crowded we put that on hold over audiences as the fireworks 'Red Shoes' input gave the first sign of the wonderful concert. Black-smoked pack, textured, tan shirt, the same colour hat, patent leather playing shoes and a sign-hallmark of the glasses with a 50s suit one of the men was that, Diana Krall aunt of our probably agree as it would be. Indeed, the tour around a busy touring fans are migrating tribes. Elvis'çi of more than Elvis 'Either Side Of The Same Town, saying that he was happy to be with us, then stuffed stuffed' Veronica was made. Calender not the fourth part of a man 'Good Year For The Roses' When the hall would heed the roar of those who have not yet logged on, I guess. Did not increase the tempo and the 'You've Got To Hide Love Away Tour' ratings with Lennon and McCartney did not remove the black face of his brother. "Now I really hate one piece" with the announcement 'Everyday I Write The Book when it comes to the first half hour was over ... Elvis Costello second half hour with an audience that communication still quite saving founded but " I'd like to introduce you to tonight's special guest: Me" also did not refrain from such wit. Rebellious and noble spirit of the pedal with one gun overcome the concert, as you might guess, peaked with 'She'. 'A Slow Drag With Josephine getting started "Rock'n'Roll in 1924, how was the" minvalinde with her ​​teasing neglect Costello cowboy singer, the country intone' Jimmie Standing in the Rain 'entertainment with a dose increase or ladders floor began. At that point, minimize the distance between the audience did. Seventieth minute of sight 'Elvis very Elvis' the' viewer 'concert is over, call me, how quickly the' inner voices he was hearing should be, 'I Want You' and panting on the scene returned. In fact, from head to toe alone handling a concert a few minute break seeing a lot of should or he already no affectation did not. 'original George Harrison was stolen by the phrase' sold guitar anecdotes After 21 Years steal the bank from the guitar master Bert Jansch remembrance of without neglecting the two parts more. After he returned to the stage with white megaphone voice and keyboard through the beginning of the closing was tremendously distorted. One of the best songwriters of our time, while the four-quarter performance "After all Liverpool fans" to label the experimental stages, and "I wonder how Sonny Rollins" from the question myself I still retain.

-

|}Back to top

External links