Stockholm Aftonbladet, August 25, 2014

From The Elvis Costello Wiki
Jump to: navigation, search
- Bibliography -
7475761977787980
8182838485868788
8990919293949596
9798990001020304
0506070809101112
13141516171819 20


Stockholm Aftonbladet

Sweden publications

Newspapers

Magazines and fanzines


European publications

-

Elvis Costello 60 år!


Erik Valebrakk

Att Elvis Costello fyller 60 år måste absolut lyftas fram här i WiMP, men när jag beslöt mig för att sätta ihop en lista med 60 av hans bästa låtar upptäckte jag snabbt att flera viktiga album inte finns tillgängliga för streaming. Titlar som My Aim Is True (1977), Almost Blue (1981), Imperial Bedroom (1982) och min favorit, den allmänt dissade Punch Clock(1983), lyser alla med sin frånvaro, och vissa viktiga singlar och B-sidor likaså. Jag började helt enkelt tvivla på idén med att sätta ihop en lista.

Men nej! När jag började tänka på alternativa lösningar slog det mig rätt snabbt att Costello faktiskt är ett slags musikernas musiker, högt aktad och respekterad av sina kollegor – där många har gjort versioner av jubilarens låtar. Och inte bara det. Costello har också skrivit, producerat och samarbetat med en rad olika artister. Så med allt detta i åtanke, var det bara att sätta igång. Problemet var att vara begränsa listan till 60 låtar.

Jag tror att jag har lyckats ganska väl med att ge en representativ översikt av Costellos karriär. Denna sträcker sig från den blygsamma starten 1977, då han var en Buddy Holly-glasögonprydd rocker, till en fortsatt resa genom alla tänkbara genrer – country, jazz, klassiskt, soul och oändligt mycket mer – till punkten där han är idag – en ”grand old man” som inte visat några signifikanta tecken på åldrande. Costello musikaliska nyfikenhet verkar konstant och ostoppbar, och han borde vara en förebild för alla som arbetar med musik.

Jag har lämnat ut några skivor som vissa kanske hävdar är viktiga, bland annat The Juliet Brev som han gjorde tillsammans med stråkkvartetten The Brodsky Quartet 1993 och outgrundliga North (2003) som jag helt enkelt aldrig har kommit särskilt nära.

De 60 låtarna visar på en enorm räckvidd som jag tror att få konstnärer någonsin visat på. De som tolkat hans låtar (Johnny Cash, Ute Lemper, Roy Orbison, Robert Wyatt och fler) ger dem utan tvekan en personlig touch och där Costello själv gör covers av andras låtar har han på samma sätt satt sin egen prägel.

Vi önskar Elvis Costello (född Declan Patrick Aloysius MacManus den 25 augusti 1954) ett stort grattis på födelsedagen!

-

Aftonbladet, August 25, 2014


Erik Valebrakk celebrates Elvis' 60th Birthday and selects 60 of his best songs.


Elvis Costello 60 years


English via Google Translate...

Elvis Costello turns 60 absolutely must be highlighted here in WiMP, but when I decided to put together a list of 60 of his best songs I quickly discovered that several important albums are not available for streaming. Titles like My Aim Is True (1977), Almost Blue (1981), Imperial Bedroom (1982) and my favourite, the widely dissed Punch Clock (1983), all lit by their absence, and some key singles and B-sides as well. I simply started to doubt the idea of putting together a list.

But no! When I started to think about alternative solutions struck me right quick that Costello is actually a kind of musicians' musicians, highly esteemed and respected by his colleagues - many of whom have done versions of jubilarens songs. And not only that. Costello has also written, produced and collaborated with a variety of artists. So with all this in mind, it was just to get started. The problem was being narrow the list to 60 songs.

I think I have managed quite well to give a representative overview of Costello's career. This extends from its humble beginnings in 1977, when he was a Buddy Holly-bespectacled rocker, a continuation of the journey through all imaginable genres - country, jazz, classical, soul and so much more - to the point where he is today - a "grand old man "that did not show significant signs of aging. Costello's musical curiosity seems constant and unstoppable, and he should be a role model for all who work with music.

I've left out a few albums that some might argue are important, including The Juliet Letters as he did with the string quartet The Brodsky Quartet in 1993 and inscrutable North (2003) that I simply have never been particularly close.

The 60 tracks show a huge range that I think few artists have ever been on. Those who have interpreted his songs (Johnny Cash, Ute Lemper, Roy Orbison, Robert Wyatt and more) gives them no doubt a personal touch and where Costello himself doing covers of other people's songs, he just put his own spin.

We wish Elvis Costello (born Declan Patrick Aloysius MacManus 25 August 1954), a big happy birthday!

-Back to top

External links