Stockholm Aftonbladet, February 7, 2001

From The Elvis Costello Wiki
Jump to: navigation, search
- Bibliography -
7475761977787980
8182838485868788
8990919293949596
9798990001020304
0506070809101112
13141516171819 20


Stockholm Aftonbladet

Sweden publications

Newspapers

Magazines and fanzines


-

von Otter om Costello: Han år fantastisk


Lisa Abrahamsson

Sopranen byter opera mot pop

Operadrottningen möter popkungen.

Nu släpper Anne Sofie von Otter en skiva med Elvis Costello.

Sveriges internationella operastjärna byter genre. I början av april släpps albumet "For the stars" med Elvis Costello som producent.

Kan inte improvisera

Det är helt annorlunda jämfört med vad jag har gjort tidigare. Jag kan till exempel inte improvisera, jag är lärd att sjunga det som stär till punkt och pricka. Elvis sa hela tiden att jag inte skulle förska klä mig i nägra slags popsängerskakläder. Han valde att arbeta med mig fär att jag sjunger pä mitt sätt, säger Anne Sofie von Otter.

De två träffades i början av 1990-talet när Elvis Costello och hans fru började gå på klassiska konserter.

Vi är båda förtjusta i nya utmaningar, och når jag frågade om han ville vara producent får den här skivan var han direkt med pä det.

Under inspelningen tyckte hon att det var läskigt att träffa de andra musikerna.

"Elvis är en erfaren person, men jag var rädd att de andra skulle tycka att jag var astråkig. Så var det inte, de tycker att det var jättekul.

På albumet tolkar hon fa rutom Elvis Costello bland annat Ron Sexsmith, Tom Waits och Beatles.

Fick hålla sig i skinnet"

En riktig kulturkrock?

"Nej. Den största skillnaden var att man mäste hälla sig skinnet fär att inte läta som en skolad sängerska. Det var jätteviktig att sängerna läg ganska lägt, gär de upp fär högt slär automatpiloten till."

Hur var det att jobba ihop med Elvis Costello?

"Han var fantastisk och hjälpte mig till ett bra sjalvfortroende Han sa hela tiden "it sounds amazing". Det gav mig mod att sjunga med hjärtat."


Google English


Von Otter on Costello : He's in fantastic


Soprano, Opera against pop

Opera Queen meets the king of pop.

Now let Anne Sofie von Otter a record with Elvis Costello.

Swedish international opera star changing genre. In early April, she will release the album " For the stars" with Elvis Costello as a producer.

Can not improvise

It is completely different compared to what I 've done before. For instance, I do not improvise , I learned to sing it as starch to the letter . Elvis kept saying that I would not do research to dress me in some sort of pop singer's clothes. He chose to work with me colours that I sing in my way, says Anne Sofie von Otter.

The two met in the early 1990s when Elvis Costello and his wife started going to classical concerts.

We are both keen on new challenges and reach , I asked if he wanted to be a producer for this disc, he was right along with it.

During the recording, she thought it was scary to meet the other musicians .

"Elvis is an experienced person, but I was afraid that the others would think I was boring. So it was not , they think it was great fun.

On the album she interprets writers in addition to Elvis Costello including Ron Sexsmith, Tom Waits and the Beatles.

Got to keep my skin "

A true clash of cultures ?

" No. The main difference was that one must keep the skin colours that do not sound like a trained singer. It was really important that the notes are lower rather low, the perpetrator up colours loud beats automatic pilot to. "

How was it to work together with Elvis Costello ?

" He was fantastic and helped me to a good self-confidence, he kept saying " it sounds amazing. " It gave me the courage to sing with the heart. "

-

Aftonbladet, February 7, 2001


Lisa Abrahamsson interviews Anne Sofie von Otter regarding For The Stars.

Images

2001-02-07 Aftonbladet asvo.png
UDDA DUO Elvis Costellos och Anne Sofie von Otters album "For the stars" slåpps i april. "Jag var rädd att de andra skulle tycka att jag var tråkig", säger Von Otter.

Fakta/Anne Sofie von Otter
Namn: Anne Sofie von Otter.
lder: 45. Yrke: Operasångerska.
Bor: Kungsholmen i Stockholm.
Familj: Gift med regissören Benny Fredriksson, och barnen Hjalmar, 12, och Fabian, 9.
Aktuell: Släpper skivan "For the stars" med Elvis Costello 9 april.

-

|}Back to top

External links