De Volkskrant, September 20, 2013

From The Elvis Costello Wiki
Revision as of 05:51, 15 March 2017 by Nick Ratcliffe (Talk | contribs) (replace "newspapers" index with "Netherlands publications index")

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
... Bibliography ...
7475761977787980
8182838485868788
8990919293949596
9798990001020304
0506070809101112
1314151617181920


Dutch Volkskrant

Netherlands publications

Newspapers

Magazines

Online publications


European publications

-

Wise Up Ghost

Elvis Costello and The Roots

Luie Luisteraar

Elvis Costello, Brit met een Ierse achtergrond, was eind jaren zeventig een van de voormannen van de punkrock en new wave. Niet van het soort Johnny Rotten (Sex Pistols), Costello was een begaafd liedjesschrijver die bekend stond om zijn scherpe pen. Wereldberoemd is zijn Tramp the Dirt Down uit 1989, een aanklacht tegen de Britse premier Margareth Thatcher. Toen Engeland nog de hoer was van de wereld, was Margaret de hoerenmadam, fulmineerde Costello.

Costello is nog lang niet van het toneel verdwenen. Voor Wise Up Ghost trok hij zich terug met hiphopband The Roots. Samen met Questlove, drummer en het muzikale brein van de band, componeerde hij bijna alle nummers van de plaat. Het resulteert in een wonderlijk en origineel geluid.

'Muziek die anders klinkt dan alles wat beide partijen tot nu toe hebben gemaakt', schrijft Volkskrant-recensent Gijsbert Kamer (****). 'Costello klinkt geïnspireerder dan de laatste pakweg vijftien jaar. De teksten zijn venijnig en de muziek is funky, soulvol met soms mooie melancholische melodieën. De zwarte muzikanten om hem heen doen Costello, die al sinds zijn beginjaren veel heeft geflirt met (zwarte) muziek, van reggae tot soul, hoorbaar goed.'

SPIN geeft een 8, Drowned in Sound een 9: 'Questlove en co. weten het beste in Costello naar boven te halen. De combinatie van een van Engelands grootste tekstschrijvers en misschien wel de progressiefste band van Amerika resulteert in een crispy, funky en zelfs gevaarlijk klinkend album. Politiek en relevant.'

Op de hoes van Wise Up Ghost staat duidelijk 'Number One', dus lijkt het wachten op een Number Two.

-

De Volkskrant, September 20, 2013


Luie Luisteraar reviews Wise Up Ghost.


Wise Up Ghost

Elvis Costello and The Roots

English via Google Translate...

Elvis Costello, Brit with an Irish background, was the late seventies one of the leaders of the punk rock and new wave. Not the kind of Johnny Rotten (Sex Pistols), Costello was a gifted songwriter who was known for his sharp pen. World famous is his Tramp the Dirt Down from 1989, an indictment of the British Prime Minister Margaret Thatcher. When England was the whore of the world Margaret was the whore madam, fulminated Costello.

Costello is far from disappeared from the scene. For Wise Up Ghost he withdrew with hip-hop band The Roots. Along with Questlove, drummer and musical mastermind of the band, he composed almost all the songs on the album. The result is a wonderful and original sound.

"Music that sounds different than anything the two parties have so far made​​," writes reviewer Volkskrant Gijsbert Room (****). ' Costello sounds more inspired than the last, say, fifteen years. The lyrics are vicious and the music is funky, soulful, sometimes beautiful melancholic melodies. The black musicians around him do Costello, who since his early years much has flirted with (black) music, from reggae to soul, hear well."

SPIN provides an 8, a 9 Drowned in Sound: " Questlove and co. know to get the best . upwards Costello The combination of one of England's greatest writers and perhaps the most progressive band of America results in a crispy, funky and even dangerous sounding album. Politics and relevant."

On the cover of Wise Up Ghost is clearly 'Number One', so it seems to wait for a Number Two.

-Back to top

External links