NRC Handelsblad, January 25, 2005

From The Elvis Costello Wiki
Jump to: navigation, search
... Bibliography ...
7475767778798081
8283848586878889
9091929394959697
9899000102030405
0607080910111213
1415161718192021


NRC Handelsblad

Netherlands publications

Newspapers

Magazines

Online publications


European publications

-

Verkouden Elvis verrast in Vredenburg

Elvis Costello & The Imposters / Vredenburg, Utrecht

Hester Carvalho

Dit is waar iedere Elvis-fan van droomt: een avond lang klassiekers, uitgevord door een gedreven zanger, zonder overbodige franje en mét een band die het tempo erin houdt. Het is precies wat de trouwe Elvis-fan gisteravond kreeg. Zij net met een lichte handicap want Costello leed aan „een of ander virus" en kreeg zijn afwisselend sarcastische en tedere stem soms maar nauwelijks hoorbaar in de mocrofoon.

Misschien was hij daarom zo royaal met de onverwoestbare liedjes uit zijn begintijd. Nummers als Clubland, Allison, King Of America en Pump It Up werden nu uitgevoerd met de milde distantie van de iets oudere angry young man, terwijl het goed ingevoerde publiek de niet gehaalde noten of stembuigingen er zelfstandig bij dacht. Anders dan bij de Stones of Dylan zijn Costello's 'greatest hits' nog steeds niet uitgekauwd.Want welk radio-station speelt ooit nog I Want You of Oliver's Army?

Toch was dit een vorm waarin Costello zich niet vaak laat zien. Trouw aan het adagium 'nieuwe nummers eerst', houdt ook hij zich meestal een concert-lang bezig met liedjes van be meest recente cd. Dat was in dit geval geen straf geweest, want de nieuwe, The Delivery Man, is een prachtige exploratie van Elvis in het Diepe (Amerikaanse) Zuiden, maar het nijdigste tempo en de dwarste melodieën zijn toch te vinden in het oerrepertoire.

Hij bood ons de keuze: een anderekeer terugkomen, of het werk naar beste kunnen nu afmaken. De zaal koos het laatste en werd beloond met de vrolijke inzetvan een Costello die een grote bos rozen uit het publiek aanam tijdens Good Year For The Roses, en zijn verbeten liedje (I Don't Want To Go To) Chelsea, uit 1978) uitvoerde op een gitaar die zo te zien uit hetzelfde jaar stamde.

Pas in de toegift kwamcn de liedjes van Elvis Costello's laatste album The Delivery Man aan de beurt. Zo was alles anders dan anders. Costello danste op met diamantstof bestrooide laarzen, deelde plectrums uit en speelde verzoeknummers. Ook een verkouden Elvis weet na zo'n dertig en 24 lp's nog te verrassen.

-

NRC Handelsblad, January 25, 2005


Hester Carvalho reviews Elvis Costello & The Imposters, Monday, January 24, 2005, Vredenburg, Utrecht, Netherlands.

Images

2005-01-25 NRC Handelsblad photo 01 lvr.jpg
Photo by Lex van Rossen.Elvis has a Cold and Surprises in Vredenburg

Elvis Costello & The Imposters / Vredenburg, Utrecht

English translation by Kees den Heijer

This is what every Elvis fan dreams of: an evening of classics, performed by a driven singer, without any superfluous frills and with a band keeping pace. It is precisely what the loyal Elvis-fan got yesterday evening. Be it with a small handicap because Elvis suffered from "some kind of virus" and had great difficulty getting his alternately sarcastic and tender voice audible in his microphone.

Maybe this is why he was so generous with his indestructible songs from his early years. Songs like "Clubland," "Alison," "King of America" and "Pump It Up" were being played with the mild distance of the slightly older angry young man, while the well connected audience imagined the not reached notes or modulation themselves. Unlike the Stones' or Dylan's, Costello's 'greatest hits' are still fresh. Which radio-station ever plays "Oliver's Army" or "I Want You"?

Still, this is a form Costello does not show often. Loyal to the adage 'new songs first', he too very often performs songs off the latest release for a complete show. In this case, that would not have been a punishment, because the new one, The Delivery Man, is a beautiful exploration of Elvis in the Deep (American) South, but the angriest and cross-grained melodies can be found in the early repertoire.

He offered us a choice: come back another time, or finish the show to his best abilities. The audience chose for the latter and was rewarded the cheerful dedication of a Costello who took a big bunch of roses from the audience during "Good Year For The Roses," and played his tight-lipped song "(I Don't Want To Go To) Chelsea," from 1978 on a guitar from what appears to be the same year.

Only in the encore, songs from the latest release, The Delivery Man, were played. And in this way, it was all different from normal. Costello danced on with diamond-dust sprinkled boots, handed out guitar-picks and played requests. Even an Elvis with a cold still surprises after 30 years and 24 albums.

-Back to top

External links